Audit financiar - It Audit Connsulting

Go to content

Main menu:

Audit financiar

Servicii

Realizam servicii de audit financiar contabil, folosind standarde romanesti si internationale. Standardele de calitate utilizate sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA):

Audit financiar al situatiilor financiare individuale si consolidate in concordanta cu standarde internationale de raportare ( IFRS - International Financial Reporting Standards ) sau alte standarde internationale recunoscute ( US si UK GAAP )

Audit intern si solutii pentru (re)proiectare proceduri audit intern in scopul optimizarii raportarilor financiare si a reducerii riscului de frauda. Verificarea sistemelor de contabilitate.

Consultanta contabila pe probleme ce deriva din adoptarea de Standarde Internationale de Raportare Financiara. Detalii in Consultanta Contabilitate Financiara.

Analiza Financiara si Diagnosticare

Servicii de audit financiar

Auditarea si certificarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit pentru:

 •   -societati care, in conformitate cu legea, au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, inclusiv societati aflate sub supravegherea CNVM;

 •   -societati care, desi nu au inca obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, sunt interesate de un raport de audit pentru obtinerea de finantari;

 •   -societati la care investitorii doresc o certificare de specialitate privind rezultatele financiare anuale;

 •   -societati la care investitorii doresc tranzactionarea partilor sociale/actiunilor.

 • Audit financiar  privind implementarea finantarilor nerambursabile din fonduri comunitare.

 • Audit intern privind examinarea obiectiva a activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteiaServicii de auditare financiara a proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele International de Audit


Fondurile nerambursabile  alocate Romaniei prin instrumentele specifice perioadei de post aderare la Uniunea Europeana reprezinta o imensa oportunitate pentru solicitantii de finantari din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administratie locala. Societatea  colaboreaza cu numeroase societati comerciale care beneficiaza de finantare nerambursabila.


In cadrul auditului financiar al fondurilor

 • Verifica daca evidentele contabile sunt in conformitate cu regulile contabile din contractele de finantare.

 • Verifica daca informatiile din cererile de rambursare se reconciliaza cu inregistrarile din sistemul contabil

 • Verifica daca au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei

 • Verifica daca sunt conforme cheltuielile efectuate cu bugetul proiectului si revizuirea analitica

 • Verifica eligibilitatea costurilor

 • Verifica sumele  solicitate de beneficiar la plata cu Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, ata ca sume totale cat si pe categorii de cheltuieli;

 • Examineaza ce reguli de achizitii publice se aplica pentru fiecare categorie de cheltuieli

 • Verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative

 • Verifica veniturile generate

 • Emite rapoarte privind constatarile factuale.Contactati-ne
chiar acum pentru o evaluare preliminara gratuita.


AUDITORULUI  FINANCIAR  INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.XII.2011 DE SSIF ROMCAPITAL SA

------------------------------------------------

Autorizaţii

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

CECCAR                                                  AUTORIZAŢII Timiş / Bucureşti-------------------------------------------------------------------

Camera Auditorilor Financiari din România

CAFR                                                     AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Uniunea Naţională a Practicanţilor în Insolvenţă şi Reorganizare

UNPIR                                                    AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
ANEVAR
                                                AUTORIZAŢII


-------------------------------------------------------------------

Camera Consultanţiilor Fiscali din România
CCF                                                      AUTORIZAŢII 
 
Back to content | Back to main menu