Contabilitate - It Audit Connsulting

Go to content

Main menu:

Contabilitate

Servicii

 Servicii de contabilitate

    Asigura  evidenta contabila pentru societati comerciale, organizatii  non-profit (intocmire, inregistrare documente, evidente analitice si sintetice clienti si funizori, evidenta mijloace fixe, elaborare  balante de verificare lunare, contabilitate de gestiune si calculatia costurilor etc). Acordare asistenta privind organizarea contabilitati in societatilor comerciale.
    Asigura evidenta contabila pentru persoane fizice autorizate care  desfasoara activitati independente, precum si acordarea de asistenta privind organizarea contabilitatii.  
    Intocmeste si depune declaratii privind taxele si impozitele conform  legislatiei in vigoare;
    Asigura evidenta contabila  in cadrul fondurilor structurale;
Intocmeste,  verifica si certifica  bilanturile contabile ;
    Asigura asistenta in timpul controalelor fiscal a  societatilor comerciale, organizatiilor non-profit, persoanelor fizice autorizate;
   Intocmeste documente  financiare in vederea obtinerii creditelor bancare pentru societati comerciale ;
   Organizarea sau supervizarea contabilitatii;


PACHETUL DE BAZA PENTRU SERVICII DE CONTABILITATE


 • Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare întocmite de client, clientul purtând toata raspunderea pentru corecta întocmire a documentelor primare, realitatea operatiunilor consemnate în documentele primare si conducerea corecta si la zi a evidentei tehnico-operative prevazuta în legislatia contabila si fiscala;

 • Confruntarea lunara a registrului de casa cu datele din evidenta contabila;

 • Inregistrarea operatiunilor privind mijloacele fixe, respectiv înregistrarea în contabilitate a intrarilor si iesirilor de mijloace fixe;

 • Calcului lunar al amortismentului privind mijloacele fixe;

 • Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind salariile

 • Listarea lunar în un exemplar a registrelor : jurnal de cumparari si jurnal de vânzari pentru evidenta T.V.A., jurnal de operatiuni

 • Evidenta analitica a debitorilor diversi si creditorilor diversi;

 • Listarea, în un exemplar,  a soldurilor debitorilor si creditorilor

 • Evidenta analitica a avansurilor pentru decontare

 • Listarea, în un exemplar, a soldurilor avansurilor spre decontare

 • Întocmirea balantei de verificare, lunar;

 • Listarea lunar în un exemplar a balantei de verificare cu 5 egalitati;

 • Completarea registrelor T.V.A. pentru cumparari si pentru vânzari

 • Completarea raportarilor semestriale; decontului de T.V.A.; declaratiei pentru impozitul pe profit;

 • Completarea registrului inventar;

 • Completarea bilantului contabil si certificarea acestuia;Salarii si servicii anexe (optional)


 • Întocmirea statelor de plata;

 • Listarea statelor de plata în trei exemplare

 • Întocmirea fiselor fiscale;

 • Întocmirea declaratiilor lunare C.A.S.;

 • Întocmirea declaratiilor lunare somaj;

 • Întocmirea declaratiilor pentru fondul initial al asigurarilor de sanatate;

 • Întocmirea viramentelor aferente salariilor, la cerere

 • Alte servicii aferente salariilorEvidenta contabila in cadrul fondurilor nerambursabile


 • Evidenta contabila analitica distincta a fiecarui proiect;

 • Utilizarea conturilor analitice distincte pentru reflectarea operatiunilor referitoare la implementarea proiectelor;

 • Aplicarea prevederilor si dispozitiilor legale in conformitate cu regulamentele si instructiunile in vigoare pana la balanta de verificare;

 • Realizarea inregistrarilor contabile aferente proiectelor, in conditiile legii;

 • Semnarea si datarea documentelor contabile aferente operatiunilor in cadrul proiectului;

 • Intocmirea evidentei cheltuielilor si a cererii de rambursare pentru fiecare perioada de implementare

 • Introducerea in modulul Action Web a datelor mentionate in evidenta cheltuielilor

 • Urmarirea respectarii conditiilor de eligibilitate ale cheltuielilor decontate;

 • Respectarea legislatiei interne si europene in vederea justificarii costurilor decontate din Fondul European;

 • Evidenta contabila analitica poate fi tinuta atat la sediul Beneficiarului, cat si la sediul Prestatorului.

Autorizaţii

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

CECCAR                                                  AUTORIZAŢII Timiş / Bucureşti-------------------------------------------------------------------

Camera Auditorilor Financiari din România

CAFR                                                     AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Uniunea Naţională a Practicanţilor în Insolvenţă şi Reorganizare

UNPIR                                                    AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
ANEVAR
                                                AUTORIZAŢII


-------------------------------------------------------------------

Camera Consultanţiilor Fiscali din România
CCF                                                      AUTORIZAŢII 
 
Back to content | Back to main menu