Expertiză - It Audit Connsulting

Go to content

Main menu:

Expertiză

Soluţii

Ce este expertiza contabilă ?

Expertiza contabilă este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil. Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, adica expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

Ca orice activitate specializata expertiza contabila este particularizata de o serie de trasaturi:


 Expertiza contabila are drept obiect cercetarea faptelor economico financiare
 Sfera de actiune a expertizei contabile este reprezentata de activitatea economica a agentilor economici
 Prin activitatea de expertiza contabila sunt cercetate situatiile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica.
 Pe langa cercetare, expertiza contabila presupune si interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
 In cele din urma expertiza contabila elaboreaza concluzii pe baza constatarilor efectuate, necesare organelor judiciare avizate

Expertiza contabila analizeaza conformitatea faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare la moamentul respectiv.
In urma expertizei cotabile este caracterizata starea de fapt a agentului economic in cauza, in raport cu legislatia aplicata domeniului investigat, sunt stabilite legaturile de cauzalitate si responsabilitatile acestuia. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila.

In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi:

judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;
extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Concluzionand, serviciul de expertiza contabila oferit de catre It Audit Consulting presupune evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate.

  Servicii de fuzionare-  divizare
Evaluarea societatilor implicate in proces;
Studiul de fuziune/divizare;
Bilanturi de inchidere si deschidere – faza I;
Proiectul de fuziune/divizare;
Avizul de specialitate;
Raport de stingere aactivelor si pasivelor, procese verbale de predare-primire;
Bilanturi de inchidere si deschidere – faza II;
Consultanta inregistrarilor contabile.

        Servicii oferite pentru majorarea de capital social
          
conceperea si redactarea actelor necesare;
depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;
intocmirea raportului de expertiza extrajudiciara privind caracterul cert, lichid si exigibil al creantei care face obiectul   majorarii de capital

Autorizaţii

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

CECCAR                                                  AUTORIZAŢII Timiş / Bucureşti-------------------------------------------------------------------

Camera Auditorilor Financiari din România

CAFR                                                     AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Uniunea Naţională a Practicanţilor în Insolvenţă şi Reorganizare

UNPIR                                                    AUTORIZAŢII-------------------------------------------------------------------

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
ANEVAR
                                                AUTORIZAŢII


-------------------------------------------------------------------

Camera Consultanţiilor Fiscali din România
CCF                                                      AUTORIZAŢII 
 
Back to content | Back to main menu